Bantuan Modal Bisnes untuk Bantuan Perniagaan Kerajaan 2023

Apakah Inisiatif Belia Berniaga yang ditawarkan oleh Majlis Belia Malaysia?

Inisiatif Belia Berniaga adalah program yang ditawarkan oleh Majlis Belia Malaysia (MBM) melalui Jawatankuasa Perindustrian, Ekonomi, dan Keusahawanan MBM (MFREN). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal kepada golongan belia yang berminat untuk meningkatkan pendapatan dan mengukuhkan ekonomi melalui sektor perniagaan modal mampu milik.

Bagaimana cara untuk memohon bantuan modal melalui Inisiatif Belia Berniaga?

Anda boleh memohon bantuan modal melalui Inisiatif Belia Berniaga dengan mengisi borang permohonan yang disediakan oleh Majlis Belia Malaysia. Borang permohonan boleh diakses melalui pautan http://bit.ly/InisiatifBeliaBerniaga (TELAH DITUTUP). Anda juga boleh merujuk kepada poster yang disediakan oleh Majlis Belia Malaysia dan mengimbas QR Code pada poster untuk mendaftarkan diri anda.

Apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk memohon bantuan modal melalui Inisiatif Belia Berniaga?

Syarat-syarat untuk memohon bantuan modal melalui Inisiatif Belia Berniaga adalah seperti berikut:

 • Anda perlu merupakan golongan belia yang layak.
 • Anda perlu mengisi borang permohonan dengan lengkap.
 • Anda perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majlis Belia Malaysia.

Apa sahaja jenis bantuan modal perniagaan yang ditawarkan oleh Majlis Belia Malaysia?

Majlis Belia Malaysia menawarkan pelbagai jenis bantuan modal perniagaan untuk golongan belia. Beberapa jenis bantuan modal yang ditawarkan adalah seperti berikut:

 1. Bantuan Modal Stokis – Modal RM3,000
 2. Bantuan untuk Bisnes Food Truck – Modal RM15,000
 3. Bantuan Motosikal Roda 3 – RM10,000
 4. Bantuan Payung / Gerai Untuk Perniaga Kecil – Modal RM3,000
 5. Bantuan Kursus Usahawan 2023 Percuma
 6. Geran SME 2023
 7. Dan lain-lain lagi bantuan perniagaan kecil.

Apakah Majlis Belia Malaysia dan peranan mereka dalam Inisiatif Belia Berniaga?

Majlis Belia Malaysia (MBM) adalah badan induk yang menyelaraskan pertubuhan pelajar dan belia di negara ini. Mereka merupakan sebuah Pertubuhan Bukan Kerajaan yang telah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668). Kerajaan turut mengiktiraf MBM sebagai badan induk pertubuhan belia di peringkat kebangsaan. MBM bertujuan untuk menggalakkan kemajuan belia dalam semua bidang ekonomi, mental, sosial, akhlak, fizikal, dan politik.

Bagaimana saya boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang Majlis Belia Malaysia?

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai Majlis Belia Malaysia dengan melawati laman web mereka di http://belia.org.my/ atau melalui Facebook Majlis Belia Malaysia. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi Pengerusi MFREN, Sdr. Syed Osman di talian 016-381 3448 atau Sekretariat MBM, Sdr. Saiful Bahari di talian 013-398 5857.

Apakah bantuan-bantuan lain yang boleh dipohon oleh usahawan kecil dan sederhana selain daripada Inisiatif Belia Berniaga?

Selain daripada Inisiatif Belia Berniaga, terdapat juga pelbagai bantuan lain yang boleh dipohon oleh usahawan kecil dan sederhana. Antara bantuan-bantuan tersebut adalah seperti berikut:

 • Bantuan Tekun Nasional RM5,000
 • Bantuan Perniagaan dari MARA
 • Bantuan Perniagaan dari Kerajaan Selangor
 • Bantuan MAIWP di bawah Program Tunas Usahawan Baitulmal (TUB)
 • Bantuan SME iTekad Bank Islam
 • Bantuan Mikro BangKIT dari Bank Islam
 • Bantuan Penangguhan Bayaran Pinjaman Perniagaan
 • Bantuan Skim Geran Digital SME & Geran Automasi
 • Bantuan Kewangan Agrobank
 • Bantuan Kewangan Perniagaan dari BSN Mikro Kredit

Adakah terdapat kursus perniagaan yang boleh diikuti secara percuma untuk usahawan?

Ya, terdapat pelbagai kursus perniagaan yang boleh diikuti secara percuma untuk usahawan. Beberapa kursus tersebut adalah seperti berikut:

 • Program New Gen Entrepreneur Online Bootcamp
 • Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera
 • Program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar (PEKB)
 • Skim Bantuan Galakan Perniagaan Orang Kurang Upaya (SBGP-OKU)

Adakah terdapat geran yang boleh dipohon oleh usahawan?

Ya, terdapat geran yang boleh dipohon oleh usahawan. Beberapa geran tersebut adalah seperti berikut:

 • Geran Pelancaran (GP) kepada penerima JKM
 • Geran Bantuan Perniagaan Khas Kepada Agensi Pelancongan di Malaysia
 • Geran Bantuan untuk Pengusaha Homestay
 • Geran Mykapital Kasih untuk golongan wanita

Apakah Bantuan Peniaga Kecil 2023 (MPPK 2.0)?

Bantuan Peniaga Kecil 2023 (MPPK 2.0) adalah satu program bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan. Program ini memberikan pembiayaan kepada peniaga dan penjaja kecil untuk membantu mereka mengembangkan perniagaan mereka. Pembiayaan yang diberikan adalah antara RM1,000 hingga RM10,000 dengan tempoh pinjaman selama 5 tahun. Program ini juga menawarkan moratorium bayaran sehingga 1 tahun dan kadar faedah yang tidak dikenakan.

Apakah syarat-syarat untuk memohon Bantuan Peniaga Kecil 2023 (MPPK 2.0)?

Syarat-syarat untuk memohon Bantuan Peniaga Kecil 2023 (MPPK 2.0) adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia yang sah
 • Umur antara 18 hingga 60 tahun
 • Menjalankan perniagaan sebagai penjaja atau peniaga kecil
 • Mempunyai lesen/SSM/permit berniaga yang sah
 • Mendapatkan surat pengesahan daripada ketua komuniti mengesahkan aktif berniaga

*Nota: Artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Sebarang permohonan bantuan perlu merujuk kepada pihak berkuasa yang berkaitan.

RECOMMENDED FOR YOU